Γιατί ένα γαλλόφωνο μοντέλο Ηνωμένων Εθνών στο σχολείο μας; Γιατί το ελληνικό τμήμα να συμμετάσχει σε αυτό;

Ήδη από την περασμένη σχολική χρονιά 2010-2011 έξι παιδιά από το ελληνικό τμήμα συμμετείχαν στο γαλλόφωνο μοντέλο Ηνωμένων Εθνών οργανωμένο από το σχολείο Βαν Γκογκ της Χάγης, στην Ολλανδία. Τόσο το αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχής όσο και η απήχηση του όλου εγχειρήματος έδειξαν ότι οι συνθήκες είχαν ωριμάσει ώστε τα δύο τμήματα του σχολείου, γαλλικό …

Publicités